tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by josefina

 
1.
a girl who's hard to get
shipoopie, shipoopie, shipoopie, a girl who's hard to get...shipoopie shipoopie, shipoopie, but you can win her yet!
viết bởi josefina 11 Tháng hai, 2006