tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by josh123

 
1.
what's up brusca?
get me a beer brusca!
viết bởi josh123 10 Tháng sáu, 2005