tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by joy1989

 
1.
Hard Nipples
"Damn those bitches nipples are glass cutters"
viết bởi joy1989 26 Tháng một, 2010