tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by juana la cubana

 
1.
Tag
the act of tagging someone on a facebook picture
as soon as i upload these pics, i'm going to tag me in them
viết bởi juana la cubana 15 Tháng năm, 2008