tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:

1 definition by judithchristian

 
1.
the word Benjamin Navarro uses bc he can not pronounce chap stick :D
"Christian . Where's my shapstick !?"
viết bởi judithchristian 31 Tháng tám, 2009