tìm từ bất kỳ, như là cunt:

1 definition by juldron

 
1.
having a good time with a lot of laughing involved.
q: how was last night?
a: laughters...
viết bởi juldron 24 Tháng tám, 2005