tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by julian pearl

 
1.
freaking retard
quit being a fretard
viết bởi julian pearl 28 Tháng mười, 2011