tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by kaf

 
1.
a man's protruding genitals
tommy has a really big one
"tommy doesn't know, that i saw his shlong"
"5 dolla 6 1/2 inh schlong"
viết bởi kaf 15 Tháng sáu, 2008