tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by katydubs

 
1.
PR
Short for potential rapist
Judging by his touchy-feeling mannerisms and his flesh colored beard, he qualifies as a PR.
viết bởi katydubs 28 Tháng tám, 2010