tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by kberg444

 
1.
general awesomeness
That performance was fitness.
viết bởi kberg444 09 Tháng chín, 2010