tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by kct_pik

 
1.
s&p
Salt and pepper hair = mix of black and grey hairs
Now that my boyfriend is S&P he thinks he is George Clooney
viết bởi kct_pik 13 Tháng bảy, 2009