tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by ke-ke

 
1.
something real real good
"gurl you got dat fi! ass pussy!
viết bởi ke-ke 15 Tháng tư, 2006