tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by keepontruckin65

 
1.
An answer to any known question in the world.
Q: What is 5 times 17,000,000,000,000?

A: About 7!
viết bởi keepontruckin65 26 Tháng chín, 2008