tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by kelley k

 
1.
seriously
On the real, we will go tomorrow.
viết bởi kelley k 05 Tháng mười một, 2003