tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by ken mance

 
1.
(noun) a protruding gut that needs air to breathe (see Duane Pierson)
Hey man, look at the size at that guy's radiator.
viết bởi ken mance 30 Tháng một, 2007