tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by kendellkendellkendell

 
1.
CAPSLOCK is cruise control for COOL.
rule 31: CAPSLOCK IS CRUISE CONTROL FOR COOL.
rule 32: even with cruise control, you still have to steer.
viết bởi kendellkendellkendell 22 Tháng mười một, 2007