tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by killer ray

 
1.
Old gangsta
Sup old g Killer ray
viết bởi killer ray 19 Tháng tư, 2003