tìm từ bất kỳ, như là sex:

2 definitions by killy

 
1.
Slang for "man".
I miss chester mayn
viết bởi killy 24 Tháng năm, 2003
 
2.
a freak/ drug addict/ whore
Hannah Brochivih is a huge phesbian.
viết bởi Killy 04 Tháng năm, 2005