tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by kirly

 
1.
food
girl1:you want me to make you a sandwitch
guy1:i make my own sandwitch's esé
viết bởi kirly 21 Tháng ba, 2007