tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:

1 definition by kjasdgjhbsg

 
1.
also known as "the word"
"B-B-B-BIRD, BIRD, BIRD IS THE WORD!"
viết bởi kjasdgjhbsg 26 Tháng chín, 2009