tìm từ bất kỳ, như là pussy:

2 definitions by klassen123

 
1.
Nickname for the city of Winnipeg, Manitoba, Canada.
Lets go to The Peg and score some drugs
viết bởi klassen123 30 Tháng năm, 2006
 
2.
Nickname for the city of Winnipeg, Manitoba, Canada.
Lets go to The Peg and score some drugs
viết bởi klassen123 30 Tháng năm, 2006