tìm từ bất kỳ, như là hipster:

2 definitions by klassen123

 
1.
Nickname for the city of Winnipeg, Manitoba, Canada.
Lets go to The Peg and score some drugs
viết bởi klassen123 30 Tháng năm, 2006
42 3
 
2.
Nickname for the city of Winnipeg, Manitoba, Canada.
Lets go to The Peg and score some drugs
viết bởi klassen123 30 Tháng năm, 2006
12 8