tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by kneegreaux

 
1.
i agree or i concurr
Did you see the yankees lose last night? jerz
viết bởi kneegreaux 28 Tháng tư, 2005