tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by knuck3

 
1.
drunken times or drinking party
Friday nights are a prime time for having a kipple.
viết bởi knuck3 24 Tháng mười, 2009