tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by kosh naranek

 
1.
1. a web-browser
2. a redhead woman
Dude, that firefox sure has got nice boobs.
viết bởi kosh naranek 10 Tháng mười một, 2012