tìm từ bất kỳ, như là cunt:

1 definition by krockathon XVIII Veteran

 
1.
A very good First Time Concert. Usually has 8-9 bands, tons of things to keep you happy. Mosh Pitting is encouraged!
Krockathon. Amazing. Concert. Rock. Forever.
viết bởi krockathon XVIII Veteran 11 Tháng mười một, 2008