tìm từ bất kỳ, như là kappa:

1 definition by kryptsanies

 
1.
An action that has come to an end.

The end of something.
Yo this joint is dundeez.
viết bởi kryptsanies 28 Tháng tám, 2009