tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by kwbs1984

 
1.
A polite word to replace the word fuck in sentances
Why don't you just darb off!
viết bởi kwbs1984 10 Tháng chín, 2011