tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by kylia

 
1.
an nickname for the town Norwalk (in Connecticut)
yo..let's hit up norwack today
viết bởi kylia 26 Tháng một, 2008