tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by l i l G

 
1.
Wen u prove sum1s wrong aftr they go on bout how right they r!
msn is a tv show
no its not its a chat room!
yor TOTALY wrong! I WATCH IT ON TV
(proves msn is a chatroom)
DONE U A TREAT BOI
viết bởi l i l G 04 Tháng tám, 2006