tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by lalala;;;;;

 
1.
A young teenager who can be found sleeping in a post office.
asdfghjkl; dale.
viết bởi lalala;;;;; 30 Tháng tám, 2008