tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by lauzi

 
1.
Nanapok.
Hey you Nanapok !
viết bởi lauzi 24 Tháng tám, 2003