tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by lbibuz

 
1.
spoken abbreviation for 'by the way'
Emily said "Btdubs, your girlfriend was talking to ME at the bar last nite too..."
viết bởi lbibuz 02 Tháng năm, 2006