tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by lemony schumer

 
1.
dtr
"down to run" a term used when asking a fellow runner if they would like to go for a jog.
yo jose are u dtr tomorrow morning?
viết bởi lemony schumer 11 Tháng chín, 2010