tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by leroycolt45

 
1.
Pimpin
Elite
Great
All the girls jock Danny, he is fucking Vivas
viết bởi leroycolt45 08 Tháng hai, 2008