tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by like, dude

 
1.
i love you too!
i love you, shawn, in a friendly not attractive way!
viết bởi like, dude 27 Tháng năm, 2003