tìm từ bất kỳ, như là pussy:

1 definition by liljacobitz

 
1.
San Diego via Philadelphia via San Diego indie pop rock band citing major influence from Pavement to the Zombies.
Da Bears plays shows
viết bởi liljacobitz 20 Tháng mười một, 2009