tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by liverless

 
1.
Tripping on DXM (dextramithorphane)
Dude it took me 5 hours to get to seaworld the other day....I had a BLAST!!
viết bởi liverless 30 Tháng tám, 2005