tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by loiter

 
1.
Freckles located on/near the neck.
I'm wearing a turtleneck to cover my neckles.
viết bởi loiter 19 Tháng mười một, 2009