tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

1 definition by lolbnr

 
1.
The real version of LOL.
Stands for "laugh out loud, but not really."
When you type "lol" on the computer but you don't really laugh out loud.
Megan: LOLBNR!
Melissa: IKR?
viết bởi lolbnr 06 Tháng ba, 2009