tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by lolhisuphowsitgoing

 
1.
D:
THIS IS MY ANGRY FACE!
guy1: hay, are you angry?

guy2: YES! IM VERY ANGRY! D:
viết bởi lolhisuphowsitgoing 05 Tháng chín, 2008