tìm từ bất kỳ, như là wcw:

1 definition by lollish

 
1.
A 1337 member of the 0x33 community
Pantrofl: dam i wish i was cool like you Pyr03

Pyr03: all good things come to those who wait ^_~
viết bởi lollish 27 Tháng năm, 2008