tìm từ bất kỳ, như là sounding:

1 definition by lolo666

 
1.
FINE ASS BITCH!!!! bangin ass body.
OMFG look that girl! SHE'S A DIME PIECE!!
viết bởi lolo666 15 Tháng tám, 2008