tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by lolz bastards xD

 
1.
taggin urself as some girls tits on Facebook.
dude i was tit taggin that one girls tits on facebook and she was pissed :D
viết bởi lolz bastards xD 26 Tháng chín, 2011