tìm từ bất kỳ, như là wcw:

2 definitions by lomathson

 
1.
Your Welcome
"Heres that cd you wanted."
"Tonks"
"Wonks"
viết bởi lomathson 17 Tháng ba, 2010
 
2.
thank you/thanks
"Here's the cd you wanted."
"Tonks"
viết bởi lomathson 17 Tháng ba, 2010