tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by loserb4

 
1.
TSR
Totally Sarcastic Remark
Yes, jim, jumping a snake on a unicycle is a great idea. #tsr
viết bởi loserb4 23 Tháng hai, 2011