tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by lots of love

 
1.
having problems functioning sexualy
bob:whats wrong with you man?
george:ninja problems
bob:ahh
viết bởi lots of love 22 Tháng hai, 2008