tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by lovechild56

 
1.
means something useless, boring, stupid or pointless
this topic is so wanky
viết bởi lovechild56 07 Tháng tư, 2010