tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by lovergirl333333

 
1.
sexy as a taqquito.
mmmhmmm! look at that Dalavansie!
viết bởi lovergirl333333 17 Tháng năm, 2010