tìm từ bất kỳ, như là bae:

1 definition by ltd85

 
1.
saying more than one lol'
Other guy:Dude dude i just killed this noob.
You:Lolz did you get anything from him?
viết bởi ltd85 10 Tháng năm, 2009