tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by lubbulubbu

 
1.
Youtube guy who has crush on Bubz (hot chick from youtube)
Somebody confesses to Bubzbeauty "He just pulled a chonny"
viết bởi lubbulubbu 21 Tháng năm, 2010